< Tillbaka 
Barnen, forts...
Verksamheten består av förskola, skola t o m femte klass och fritidsverksamhet. Vi tillämpar Montessoripedagogik både i förskolan och i skolan. Den bygger på att inlärningen anpassas efter barnens individuella utvecklingsfaser. Då blir det både lättare och roligare att lära sig. Och har barnen roligt när de lär sig så kommer de att vilja lära sig mer!
Miljö - för kropp och själ
Redan 1999 blev vi, som första skola i kommunen, tilldelade Grön Flagg. Det är en miljöcertifiering av skolor och förskolor som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent. Och att vi värnar om vår miljö är något som märks tydligt på Särö Montessori. Omgivningen – med röda stugor, gräsmattor och äppelträd – är som hämtad ur en saga. Och arbetsmiljön, det dagliga arbetet, genomsyras av att man visar hänsyn och omtanke för varandra.